พริกไทยใช้เป็นยาขับเลือดลมขนานเอก

พริกไทย เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ถ้าดูจากวงศ์แล้ว จะอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกดีปลี พลู ชะพลู ที่มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเหมือนกัน ลำต้นสามารถเลื้อยได้ยาวประมาณ 5 เมตร จะมีข้อตามเถาและมองเห็นได้อย่างชัดเจน เถาของพริกไทยจะมีรากที่ใช้ยึดเกาะเพื่อใช้พันกับพืชชนิดอื่น เรียกว่าตีนตุ๊กแก ลักษณะคล้ายรากที่ออกจากข้อปล้อง ใบจะออกสลับกันซ้ายขวา ใบรีขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตรงข้ามกับใบ ช่อดอก ประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 70-85 ดอก ช่อดอกอ่อนมีสีเหลืองอมเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ปลายช่อจะเริ่มงุ้มลง เมื่อดอกโรยจะกลายเป็นผล มีลักษณะกลม ออกเป็นพวง มีเมล็ดอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก

Read More &#8594